Felhasználási és szállítási feltételek

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

Az “Onco-Shop Webáruház” (a továbbiakban: Webáruház) online weboldal és webáruház internetes oldal üzemeltetője az Aron Store Kft. (székhely: H-1136 Budapest, Pannónia u. 46/B; adószám: 14504600-2-41, a továbbiakban: Eladó); Vevőszolgálat (Onco-Shop) telefonszáma: 06-20-319-0999, e-mail címe: info@oncoshop.hu.

2. A szerződés tárgya

Tájékoztatjuk, hogy Ön megrendelésének elküldésével és a megrendelés e-mailen keresztül történő visszaigazolásával az Eladó vásárlója lesz: a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbi feltételekkel:

Az Eladó az Ön által, a Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket köteles a megrendelésben megjelölt szállítási címre, az ott megadott módon és megadott szállítási feltétel szerint eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó erről telefonon vagy e-mailben haladéktalanul tájékoztatja Önt.

Ön köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (szállítási díj) a jelen feltételek szerint megfizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

3. A megrendelés menete

Első lépésként, a Vevő az árut az internetes katalógusból kiválasztja. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ezután, a Vevő kitölti a megrendelési formanyomtatványt, ahol feltünteti, hogy magánszemélyként (kitölti a nevet, vezetéknevet, címet, telefont és e-mailt) vagy társaság nevében jár el (kitölti a cég nevét, címét, cégjegyzékszámot, adószámot). Kiválasztja a fizetés és áruszállítás módját. Egyes termékek fizetési és szállítási módja eltérhet egymástól. A megrendelés elküldése után a Vevő azonnal visszaigazolást kap az általa megadott e-mail címre a megrendelésről. Ha a Vevő az átvétel módjaként a házhoz szállítást jelölte meg, a visszaigazolás a szállítás várható időpontját is tartalmazza. A megrendelést követően munkatársaink minden esetben felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják az Ön által megrendelt termék elérhetőségéről és a szállítás pontos idejéről. Kizárólag a bemutatóteremben átvehető vagy megrendelhető termékek esetén munkatársaink személyes időpont egyeztetése miatt veszik fel Önnel a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy üzleteinkben és internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel ügyfélszolgálati munkatársainkat a következő e-mail címen: info@oncoshop.hu.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek bruttó árát az érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza. A termék mellett szereplő ár a termék vételára (amely tartalmazza az általános forgalmi adót). A szállítási díj magában foglalja a csomagolás költségét is.

A szállítási díj:

  • 22.000 Ft felett ingyenes
  • 22000 Ft alatt: 1390 Ft rendelésenként *
  • *1150 Ft speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek esetén
  • EU szállítás esetén: 6000 Ft rendelésenként
  • Telefonos értesítés: 170 Ft

Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

  • Bankkártyával, a PayPal internetes weboldalán keresztül.
  • Készpénzben vagy bankkártyával, az áru átvételekor a szállítónak (utánvét).
  • Banki átutalással, az áru kiszállítását megelőzően.

Amennyiben további kérdése lenne, vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot!

Az Onco-Shop webáruházban kizárólag szállítási díjjal együtt lehet a termékeket megrendelni.

5. Házhozszállítás

A termékek megrendelésekor választható az áru kiszállítása is, melynek határidejét munkatársaink egyeztetik a Vevővel. A csomag feladása hétfőtől péntekig történik.

A kiszállítás magyarországi cím esetén szerződött kiszállító partnerünk, a GLS Hungary Kft. segítségével történik. A szállítási költségek viselése az Eladó által a honlapján megjelentetett Szállítási Feltételek alapján kerül megállapításra. A szállítás hétfőtől péntekig 8-17 óra közötti intervallumban történik, pontos időmegjelölés nélkül. Amennyiben a futár az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy. A küldeményről ezután az Eladó Vevőszolgálati telefonszámán érdeklődhet és az ismételt kiszállításra időpontot egyeztethet. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, a megrendelt házhoz szállítása csak a teljes vételár Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges. Ez esetben a Vevőszolgálat munkatársa fogja Vevővel a házhoz szállítás időpontját egyeztetni.

6. Adatvédelem

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény alapján jár el. A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. Az áru helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó átadja a szerződéses alvállalkozó szállítónak (név, kézbesítési cím, telefon).

A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info@oncoshop.hu címen.

7. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti Vevőszolgálatunkon. Ebben az esetben Vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelettel összhangban:

A Vevő az utánvéttel történő vásárlás esetén, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt – 14 munkanapon belül – visszaküldeni a Budapesti (1136 Budapest, Pannónia utca 46/B.) szaküzletbe. Az Eladó a termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megtéríteni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A vásárló kérésére, kollégáink készséggel gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, ügyfelünk ilyen irányú igényét ügyfélszolgálatunkon jelezhetik. Ebben az esetben, a visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan az Eladó mindenkori szállítási díjtáblázata az irányadó. Az Eladó postai csomagokat, technikai okokból, sajnos nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után Futárszolgálattal szállíttassa vissza.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

8. A termékek ellenőrzése

Az áru átvételekor a Vevő ellenőrzi a csomagolás ill. a csomagot lezáró zárszalag sértetlenségét. Az átvételkor tapasztalt minden hibát, hiányosságot bejegyez a szállító kísérőokmányába, ha pedig a Vevőnek kétségei vannak a küldemény sértetlenségét illetően, nem köteles átvenni a küldeményt. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

Fontos: A kísérőokmány aláírásával Vevő igazolja, hogy a küldeményt rendben, sértetlen és hiánytalan állapotban átvette, és a későbbiekben ezzel kapcsolatos reklamációkat Eladó felé nem foganatosíthat.

9. Panaszügyintézés

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján a Vevő panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval. A panaszügyintézés a panasz szóbeli közlése esetén, a Vevőszolgálaton keresztül, illetve a termék Vevő általi, a megrendeléskor megjelölt szaküzletben történő átvételekor történhet. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. A panasz írásbeli közlése a Vevő által a megrendeléskor megjelölt szaküzletben történő átvételkor az ott található, hitelesített Vásárlók Könyvébe való beírással történhet.

10. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló az Internetes Áruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Üzleti Feltételek elfogadását is megerősíti.

11. Céginformációk

Az eladó adatai Cégszerű megnevezése: Aron Store Kft.

Adószáma: 14504600-2-41

Cégjegyzékszáma: Fővárosi Cégbíróság által kibocsátott jegyzékszám: 01-09-906797

A székhely címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 46/B

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: munkanapokon 10:00-17:00 óráig

Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 5 munkanap


Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.onco-shop.hu, www.oncoshop.hu, illetve www.oncoshop.eu oldal (Onco-Shop weboldal) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az Onco-Shop weboldalon található tartalom az Aron Store Kft. szellemi tulajdona.

Az Aron Store Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az Aron Store Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.


Adatvédelmi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.onco-shop.hu, www.oncoshop.hu, illetve www.oncoshop.eu oldal (Onco-Shop weboldal) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket. A jelen weboldal üzemeltetője az Aron Store Kft.  (1136 Budapest, Pannónia u. 46/B) az Onco-Shop weboldal online felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Aron Store Kft. kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Aron Store Kft. kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Aron Store Kft.  ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára Aron Store Kft. lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Aron Store Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, Aron Store Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A Felhasználói adatokba kizárólag Aron Store Kft. erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) Aron Store Kft. harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Az áru helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat azonban Aron Store Kft. mint Eladó átadja a szerződéses alvállalkozó szállítónak (név, kézbesítési cím, telefon).

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Aron Store Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Aron Store Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

Aron Store Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Aron Store Kft. termékeihez vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Aron Store Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Aron Store Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Aron Store Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Scroll to Top